Munchmuseet, MM K 169

MM K 169, Munchmuseet. Datert 06.03.1909. Brev fra Bjarne Falk.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Hr. Kunstmaler Edv. Munch
    Norstrand st.
    Smålensbanen

 

      

    Jeg ser at du er kommen
til byen! Skulde være
morro at se dig igjen
efter så mange års
forløb. – Jeg har vært
her i landet 2–3 år
nu. Længes ud igjen
Træffer jeg dig nogen-
gang?

    
    Bjarne Falk


    Sofie gaden 11V Etg.
    Chra. –