Munchmuseet, MM K 175

MM K 175, Munchmuseet. Datert 12.12.1939. Brev fra Eline Finne.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Brüssel 12 dec. 38.The Glory, the Splendor,
the Peace and the Cheer
of Christmas be with you
each day of the year!

    
    Deres hengivne
Eline Finne
født Rustad.

    Tillad mig at være blandt dem som
gratulerer Dem med 12 dec. Jeg pleier aldrig
møte op. Men i erindringen om at vi er
født i samme vidunderlig skjønne bygd
næsten samme datum, jeg den 7 dec.,
saa ber jeg om at faa være med denne
ene gang.