Munchmuseet, MM K 225

MM K 225, Munchmuseet. Datert 26.11.1901. Brev fra Wilhelm Grimsgaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herr. Edvard Munch, Kunstmaler.
    Hotel Janson.
    \(R. Wierchalla)./
    Mittelstrasse 53.–54.
    Berlin N.W.

 

      
    
Aasgaardstrand 26/11. 1901.    Kjære Munch!


    Alle Deres kasser, rammer etc. kom
først idag og blev strax kjørt op. til Deres bolig og
nedsat i huset, da vi formoder, at det var det
mest sikkre. Hvis De tror, at det skulde være for
fugtigt her, eller om tingene ikke specielt skulde taale
fugtighed, saa skriv mig et brevkort til, saa skal
jeg faa det forandret. Haaber, De befinder Dem
vel.
  Hilsen fra mine damer
    Deres
WGrimsgaard