Munchmuseet, MM K 227

MM K 227, Munchmuseet. Datert 26.02.1912. Brev fra Wilhelm Grimsgaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
pt. Gaustad asyl. 26/2.1912.
(adr. Vindern st).    Kjære Munch!


    Vil De gjøre mig en tjeneste, Munch?
De husker nok en fattig gut, Alf Amundsen, fra
Aasgaardstrand som var Deres elev dernede i 3 sommere;
nu har han sparet sammen saa meget ved sit arbeide,
at han har kunnet holde sig herinde paa Kunstakademiet
siden oktober ifjor. Nu er hans midler opbrugte, og faar
han ikke hjælp, maa han desværre nu avbryte sin undervisning
her; han har faat ½ friplass. Nu var det hans hensigt at
søke sig en plass i eftermiddagstimerne, da helst i en
dekorations forretning eller lignende. Hertil trænger han
selvfølgelig attester, og det var herom jeg vilde be Dem
være ham behjælpelig. Vil De i tilfælde sende mig attesten.
Undskyld det bryderi, jeg skaffer Dem.

    
    Med hilsen
    Deres
Wilhelm Grimsgaard.
distriktslæge i Karlsøy pt. reservelæge paa Gaustad asyl.