Munchmuseet, MM K 253

MM K 253, Munchmuseet. Datert 19.08.1912. Brev fra Borghild Holmsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Maleren
    Hr Edvard Munch
    Hvitsten    Tænk, nu skal
jeg reise til Bergen
første september og
bli der paa embeds
vegne i hele vinter!

    Dersom det

 

      

lykkelige nu var
hændt, at De hadde
malet noen penselstrøk
paa t\T/amburinen|min
vilde jeg saa fryktelig
gjerne ha den tilbake
før jeg reiser. Jeg skulde
da ærte vestlændingerne
ordentlig med den og
være mæktig stolt!

    Dersom De har glemt
adressen er den      Uranien-     borgveien 9II

    
    Mange hilsener
    Borghild Holmsen