Munchmuseet, MM K 324

MM K 324, Munchmuseet. Datert 01.05.1909. Brev fra Sigurd Høst.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Bergen 1 mai 09.    Kjære Munch,


    Nu hænger altsaa den grafiske ut-
stilling der, blev aapnet igaar: Imorgen
– søndag – ventes det første store
besøk. Her er det slik, at Kunstforen.
bare er aapen søndag og 3 ukedager
om formiddagen. Derfor er det især
søndagen som er kunstens dag.

    Jeg behøver vel neppe at sige
dig hvor jeg sætter pris paa din
kunst, og hvilken rigdom, hvilket
drys fra en ødsel aand det er
som aabenbarer sig. Og som
sagt du har ogsaa en menighet
her.      A propos! vil du at
jeg skal hænge ut den madonnaen som
jeg har? Jeg trodde at den
manglet, fordi den var bortsolgt.

 

      

    Naturligvis vet du, at du
kan lade mine billeder (malerier)
uthænge, hvis du vil.

    Jeg traf Paulsen deroppe
igaar, antagelig har han en
artikel i aften. Han var mest
begeistret for reproduktionen av «piken
paa sengkanten», men ellers hen-
rykt over alt; «for fin kunst for
Norge», som han sa.

    Jeg har talt med Skagen (vor mand)
om at han skal returnere katalog
og fotografier snarest. Forhaabentlig
faar du dem en av de nærmeste
dager.

    Prisen paa raderingerne og litho-
grafierne synes jeg er svært
moderat.

    Jeg har hørt sige at du holder priserne
paa malerierne høie efter norske
forhold. Hvad du naturligvis bør.

 

      

    Men det kunde jo hænde
du vilde sælge nogen til under-
pris (mellem os sagt), og da kunde
det kanske være praktisk – hvis du
det vilde – om du sendte mig
et hemmelig dossier
derom.

    Jeg hørte saaledes nævne
at en mand \herfra/ i Kristiania hadde
set et billede (– med hvite klær eller
vask eller noe slikt –) som var
sat til 8000 kr.      Han hadde
stor lyst paa billedet, men veg for
prisen. Vilde du i tilfælde
gaa paa kompromis her?
Jeg skylder at tilføie at det er en
rik mand efter vore forhold,
saa det ikke er sælebot for hans
skyld, men jeg vilde dog nævne
det.

    
    Med tak og hilsen
    din hengivne
Sigurd Høst