Munchmuseet, MM K 328

MM K 328, Munchmuseet. Datert 15.10.1909. Brev fra Sigurd Høst.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Bergen 15 okt. 09.    Kjære Munch,


    Tak for hilsenen fra Aasgaardstrand; det
var en stor overraskelse at høre at du var der,
da har vel Tigerstaden lokket dig til sig
allikevel. Forhaabentlig er du dog sluppet
løs og er igjen paa dit gods ved Kragerø.
Idag skriver jeg væsentlig av hensyn til en
syk og for tiden ialfald ulykkelig mand som
heter Astrup. Siden jeg traf ham i sommer
som snarest i hans hjembygd, har jeg hat
et par breve fra ham, og særlig det sidste
er i den grad et skrik fra en forpint sjæl
at jeg synes jeg maa gjøre noget som kan
hjælpe ham. Han er ikke nogen ublufærdig
mand, langtfra, men jeg tror det eneste
menneske næsten han nu i sin sjælenød
betror sig til er mig, fordi han altsaa har
faat tillid til mig.      Nu er det eneste
lyspunkt i den sidste tid for ham

 

      

det at jeg i sommer fortalte ham at
du hadde likt de billeder du saa av
ham her i Bergen (hos Rasmus Meyer \og et hos mig/).
Dette har været som balsam for hans
saare sind.      I sit sidste brev fortæller
han om sin sygdom og sine hallucinationer,
men nævner tilslut igjen hvor meget
det har været for ham i de tunge timer
av forfærdelig mismod og selvforagt
– at du hadde syntes om hans billeder.
«Munch er jo bekjendt for at si
sin mening hensynsløst, og derfor tør
jeg tro paa hans ord.»

    Nu vilde jeg be dig sende mig
en liten uttalelse om Astrups billeder
og det indtryk de har gjort paa dig.
Gjør dette, hvis det er dig mulig.
Jeg tror helst at Astrup ikke kommer
til at leve, men i ethvert fald
hvis det er mulig at lindre denne

 

      

fortvilede mand en smule, og du
ikke sier andet end hvad du
mener – saa gjør det.

    Her i Bergen er der ikke noe
nyt, regn og storm om igjen.

    Jeg skal en av de nærmeste dage
ha en konference med Asor Hansen
som netop er kommen til byen, og da
skal jeg straks skrive til dig om den
bedste tid for din utstilling til
vaaren, haaber den blir ut paa
lyssiden i mai eller saa.

    
    Med de bedste hilsener
fra min kone

    Din
Sigurd Høst