Munchmuseet, MM K 348

MM K 348, Munchmuseet. Datert 18.12.1921. Brev fra Sigurd Høst.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

     [Red.: ]

      

    
    Hr. Edvard Munch
    Skøien
    pr. Kristiania
    Norvége


    
    Kjære Munch,


    Hvis du nu kom til
Paris skulde jeg vise dig
hvor Danton bodde da
de kom og tok ham – og
mange andre rare steder
som jeg har opsporet.
God jul – og velkommen
sydover.

    
    Din
Sigurd Høst