Munchmuseet, MM K 357

MM K 357, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Sigurd Høst.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Hop pr. Bergen    Kjære Munch,


    Panik skræmte alle bort fra fiskekroken; men
forleden dag nærmet én sig ganske forsigtig og
spurgte om paa hvilke betingelser han kunde faa
«Trøst» i disse onde dage. Han vilde nok svært
gjerne ha det paa Japan. Svar mig paa det snarest, er
du snil.

    Ja, hvad skal vi si? Er det undergangen, og har
verden smilt for sidste gang? Er hele Europa bare
et eneste stort «Titanic»? Ett har vi ialle fald
lært: fornuft og logik styrer ikke verden, men de
underjordiske, skjulte kræfter, instinkterne vi tok
i arv fra de forlængst hensovede forfædre i urskogens
trætopper. Alle tror de har ret, de tror det, og
de har det vel ogsaa paa en maate.

    Her på Hop er fredelig; en deilig sommer har vi
hat og har vi endnu. Fjorden ligger blikstille og trærne
gulner saa stille og umerkelig. Hvordan har du det?

    
    Hilsen fra Lolly
    Din
Sigurd Høst