Munchmuseet, MM K 400

MM K 400, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Jens Zetlitz Kielland.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    An Hr Maler Munch
Jens Z. M. Kielland
Architect.

 

      
    
torsdag    Kjære Munch.


    Du maa gaa med mig til Dr.
Asch idag. Jeg venter dig kl
5 udenfor Asch’s bolig. Senere
i Bauer.

    
    Hilsen –