Munchmuseet, MM K 408

MM K 408, Munchmuseet. Datert 15.12.1933. Brev fra Frits Kiær.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Lilleaker
15 des. 1933.    Herr Edvard Munch.


    I anledning av 70 årsdagen vil jeg gjerne
få fremføre mine beste ønsker for årene fremover og
ber Dem om å motta min hilsen. Så ber jeg
Dem om å ville motta vedlagte lille utmær-
kede bok av den nu avdøde fremragende

 

      

og særpregede prest og tenker J. Jansen.
    
    Deres ærbødige
Frits Kiær.