Munchmuseet, MM K 412

MM K 412, Munchmuseet. Datert 08.07.1891. Brev fra Anders Kongsrud.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Monsieur
    Artiste-peintre Edv. Munck.
    Christiania
    Norvége.

 

      
    
    Kjære Munck!


    Jeg gratulerer med de
1000 kr – det kunde
ingen bedre faat dom.

    Jeg haaber Du er frisk
og gjør Oljemalerier i
Hauevis. Jeg er enda
i Paris men reiser paa
Landet 1te August.

    Lev vel! Vi sees vel
kanske da til Høsten
Skaal (Apsinth)

    
    Din
Kongsrud


8 Juli 91.