Munchmuseet, MM K 460

MM K 460, Munchmuseet. Datert 25.03.1921. Brev fra Olaf Krohn.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Kristiania 25/3 21    Kjære Edvard Munch!


    Min «lune rede» som du kaldte
det er splittet. Jeg ligger fremdeles
syk og Martha og den lille som jeg
ikke har sett paa 7 maaneder ligger et-
steds nede i Tistedalen.

    Kunde du gjøre mig den store
glæde at sende Martha 200 Kr var det
snilt av dig. Stakkar hun har det vist
ikke for godt. Gjør det er du snil, men
gjør det snart. Hendes adr. er
    Martha Krohn
    Pensionatet ved Stationen
    Tistedal

    Naar jeg blir frisk skal vi to
gjøre op. Jeg haaber det ikke skal bli
længe til. Haaber du har det bra!

    
    Hilsen! Din heng. Olaf Krohn.