Munchmuseet, MM K 475

MM K 475, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Torsdag morgen
    Jeg kan ikke reise ud
og seile imorgen. Kan Du
ikke komme bortover stran-
den imorgen, saa faar
jeg ialfald snakke lidt
med Dig? Kl 12 f ex
eller lidt før 12. Du maa
gaa saa langt som til
‹Slutta›, fiskeren ved Du –

 

      

Hvis ikke maa Du telefonere
før ½ 11.

    
    T.