Munchmuseet, MM K 477

MM K 477, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Mandag aften
    Herregud at Du ikke
er her nu – det har vært
saa vidunderligt i hele
aften at det kan ikke
beskrives. Vi har sat
paa Aasgaardstrands-
stranden og set solen gaa
ned og maanen gaa
op – Jeg længes for
meget efter Dig, naar

 

      

alting er saa deiligt og
ikke et menneske at se noen
steder. Nu maa Du
snart komme før alt-
sammen slutter og høsten
og mørket kommer.

    Jeg angred saa paa at jeg
var reist igaar da jeg vel
sad i kupéen og jeg
tænkte paa det hyggelige
udstillingslokalet, hvor
vi kunne vært om
aftenen, og saa reiste
jeg frivillig fra det hele

 

      

og fra Dig som er saa
deiligt at være hos; og
sætter mig fast hernede,
hvor jeg kun hele dagen
idiotisk tænker paa,
hvordan jeg bedst skal
faa overbevist Dig om
at hernede er det eneste
deilige sted at være.
Den fæle byen – man
blir saa modbydelig og
idiotisk af at være der.
Skriv et par ord til
mig saa jeg ialfald ser

 

      

at Du lever, det er saa
rædsomt at aldrig at se
Dig og aldrig at høre noget
om Dig, det maa Du
jo kunne forstaa.

    
    Adjø da –