Munchmuseet, MM K 478

MM K 478, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Tirsdag aften
    Damen kan ikke reise
derned imorgen – hun skal være
væk til middan – altsaa kan
vi heller ikke gjøre det – naturligvis,
alting er umuligt. Hvad sier
Du om Kongshavn bad – der
er aabent, saa kan vi reise
paa samme tid og gaa indover.
Eller hvad – ved Du noget.
Hvis Du venter at reise til
torsdag middag, \saa/ kan vi da
om formiddan

 

      

reise ud som vi har bestemt –
da kan hun altsaa følge
med os – det ville jo natur-
ligvis være det beste – alle
kafféer og bodegaer er jo
rædselsfulde og umulige.

    Kan Du ikke være hjemme
i hotellet imorgen kl ½ 12
da skal jeg telefonere til Dig –
Du maa ikke ringe hid –

    
    Adjø og hilsner –