Munchmuseet, MM K 480

MM K 480, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    mandag. Kjære du –

    Jeg tænker saa paa
dig – hvor du er – og
hvordan du har \det/; du
var jo saa forkjølet
sidst – og nu blir det
koldt for dig dernede i
Åsg. – kjære dig – kom
heller herind – gjør det –
du maa jo ogsaa flytte
for alvor fra A. nu –
ikke sandt? Gid jeg
kunde være saan som

 

      

du vil ha mig – vide
dig herinde og alligevel
ikke søge dig – jeg vil
stræve efter det – og la
dig i fred for mig –
undertiden da.

    Jeg tænkte kanske du
vilde sendt mig lidt
idag – et bitte lite brev – !

    
    Lev vel – og tusen kys
fra
 din Tulla