Munchmuseet, MM K 481

MM K 481, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Torsdag morgen    Min kjære ven.
 Tusen
tak for kortet som jeg fik
nu, du er saa snil som
skriver til mig – jeg ved jo
hvor vanskelig det ofte er
for dig – derfor setter jeg
ti tusen gange saa meget
pris paa hvert ord fra dig!

    Nu har du altsaa A –
næsten for dig selv og slipper
at se gaden fuld –
Hvor morsomt at du kan
male – da er du jo meget
bedre – men tænker du

 

      

og reise for alvor derfra naar
du nu kommer herind?
– Jeg trodde at du engang –
– naar du blev saa bra –
af dig selv vilde be mig
komme derned – lad som
jeg ikke har skrevet dette
du – jeg ved du vilde det
hvis du kunde – det var
bare et stærkt hemmeligt
haab hos mig selv –

    Jeg er saa ubestemt – jeg
ved ikke hva jeg skal gjøre –
herinde i byen er det
frygtelig – hos min bror

 

      

hvor jeg tænkte at være
udover – har de sine sviger-
forældre – og nu ved jeg ikke
hva jeg skal – min mor
vil gjerne jeg skal være
her hjemme ialfald en
stund  … . Du maa være
snil gut og si mig naar
du kommer ind – på forhaand –
vil du – jeg glæder mig
forfærdelig til og se dig igjen –
og jeg skal alligevel forsøge ikke
at opta din tid for meget –
men jeg maa tænke paa dig
bestandig min kjære ven –
det kan ikke existere noget

 

      

andet for mig – Igaar efter-
middag sad jeg længe hos Aase
vi snakket naturligvis om dig –
hun begynder altid paa det
thema
– hun skjønner jeg
elsker det. Hun vilde
skrive idag til dig –

    Tænker du altsaa at kom-
me ind for alvor – og naar?
Vil du da bo hos din søster?
Si mig – har du skjønt om
hun ved noget om os – ?

    
    Adjø min kjære ven,
og fremdeles god bedring
ønsker dig
 din Tulla
    med mange kys –