Munchmuseet, MM K 482

MM K 482, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
fredag –    Min kjære ven


    Tak for kortet Dit, sørgeligt
er det, at det gaar saa
langsomt fremad med Dig –
Jeg har ikke været bra i det
sidste, har ligget ofte halve
dagen. Imorgen form.
skal jeg formodentlig til
doktoren, saa kl 1. kan
jeg desverre ikke møde –
Skulde jeg ikke være der
5, saa er det fordi jeg
ligger, men da kan
Du vel komme herbort
hvor jeg bor allene og hvor
Du ikke ser nogen –
Kan Du ikke forsøge at komme –
alle disse atterbud gjør mig syg –
  Din Tulla