Munchmuseet, MM K 486

MM K 486, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Tirsdag – 10de    Kjære ven min.
 Tak
skal du ha for dit brev som
jeg fik igaar i sengen naturligvis,
det nytter jo ikke at staa op, naar
man ikke eier stemme i livet,
men igaar middag gik jeg alligevel
ud sammen med Segelckes og fru
Mowinckel f. Bødtker
– kjender
du hende, jeg tror næsten jeg
kommer til at flytte over på
Segelckes hotel d’Isly, rue Jacob 29,
sammen med hende, og siden
naar veiret blir bedre ud til Marlotte.
Alle her fraraader mig at reise ud
der nu. Ja luften er undertiden
deilig her, men det øser og blæser
indimellem, saa det er en gru.
Jeg har været daarlig disse dage,
havt feber om natten 110 puls – hvad
synes du, men idag føler jeg

 

      

mig bedre. Du kan adressere
breve til det andet hotel, for jeg
flytter vist idag, hvis jeg orker.
Og du stakkar, som er lige
mat, men heldigvis lidt oppe, –
ja nu formodentlig saa bra at du
kan gaa lidt mere omkring –

    Det er godt du har savnet
mig lidt da – jeg har bestandig
dit værelse for mig hvor jeg gaar –
ser dig ligge der og jeg sidde
her – medicinflasker og thebrætter,
aviser og hundrede andre ting
strød omkring, og jeg kan se dine
forskjellige udtryk – eftersom
stemningen er. – Jeg længes saa
efter dig, vilde heller se dig to
minutter end alle disse mennesker
som sidder eller har været heroppe
hos mig i timevis disse dage.

 

      

    Tænk om – jeg tør jo næsten ikke
si det – tænk om du kom bare
nogle dage hid; men jeg skal jo
ikke overtale dig, du ved bedst hvad
du kan. Men jeg kan ikke si hvor
jeg skulde elske at være sammen
med dig her – netop her – bare lidt – –

    Jeg er saa træt nu,  tusen hilsener
fra
 din Tulla