Munchmuseet, MM K 502

MM K 502, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Grez – fredag morgen    Min kjære Edvard.
 Det er
vist det andet brev du faar idag,
men jeg maa be dig om en ting,
som du maa love mig, og det er
at du telegraferer til mig en hel
dag før du reiser, hvis du vil
skal jeg ta ind paa et andet
hotel og ikke komme til dig –
men jeg maa ha sagt dig
mange ting og jeg vilde saa
gjerne hvis du er bra nok være
lidt med dig paa de kaféer som
du kjender – bare sidde og snakke
med dig der!! Jeg ber dig saa

 

      

indstændig om at du vil gjøre ‹mig›
den glæde, før du reiser – jeg ‹vil›
bli saa forfærdelig fortvivlet ‹hvis du›
ikke gjør det – –

    Hvis du reiser
om aftenen, at du telegraferer
foregaaende dags middag!

    
    Skriv
    Din Tulla