Munchmuseet, MM K 503

MM K 503, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
tirsdag aften.    Min kjære ven –
 Med
tusen tak for brevet igaar
og ligesaa mange hilsener –
bare disse ord, fra sengen –
været lidt daarlig i den
sidste uge – Tror Du jeg
kan si Dig hvor gla jeg er
over at Du kommer en af
dagene, jeg tør næsten ikke
tænke paa det – Kanske faar
Du ikke dette?

    
    Tusen hilsener fra
    Din Tulla