Munchmuseet, MM K 509

MM K 509, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Grez – torsdag middag.
    Min kjære Edv.
    Idagmorges fik jeg da
lidt mere fra dig – tak skal du
ha, men gid du følte dig meget
bedre. Er veiret ikke meget bedre i
Paris end her, er det ikke bra for dig –
idag hakker jeg tænder af kulde;
har ligget lige til nu, skjønner ikke
hva det er; jeg har ikke energi til
noget. Hauge var her borte iforgaars
og drog mig over til Marlotte om
aftenen, men det var frygtelig. –

    Idag vilde baronen ha mig til
frokost med en af dine venner som

 

      

bor her og  …  men jeg orket
ikke – – Nei min kjære ven, jeg skal
gjøre som du vil, – vente paa dig – – jeg skal
ikke komme før du telegraferer, lover jeg
dig – men du har ingen idé om, hvad det
vil si for mig at være her nu, det er oftest
ikke til at holde ud!

    Husk ogsaa paa at i
denne by er ingen telegraf saa der maa
sendes telegrammer fra nabobyen og hvis
du ikke varsler mig saa jeg kan faa
være med dig idetmindste en halv dag –
saa – – – Jeg har  …  holdt dig i haanden
i hele nat – men det havde du vel
ikke vondt af?

    
    Et kys fra – din Tulla