Munchmuseet, MM K 511

MM K 511, Munchmuseet. Datert 04.06.1899. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Søndag morgen 4de juni    Min kjære ven. –
 Jeg sender
dig herigjennem en liden
hilsen i haab om at du er
saavidt bra, at du er ombord
paa Havrebaaden.

    Det var
saa frygtelig igaar at se dig
saa dårlig i kupéen – resultatet
efter 19 dagers fængsel her;
men gid nu søturen kunde
gjøre dig lidt stærk – og senere
Nordstrands opholdet eller
et andet sundt sted –

 

      
    2)

    Jeg var oppe paa dit værelse
netop nu, uf der var saa
øde og tomt, det var formelig,
som om et lig var baaret
ud – uhyggelig sam-
menlignelse – jeg mener
ikke dig – men jeg hadde
en forunderlig fornemmelse
af at det som er mig
uendelig kjært, var borte –
det var så uhyggeligt –
jeg skyndte mig derfra.

    Du glemte regnkappen
din – eller var det med
vilje – vil du jeg skal

 

      

ta den med?
    Idag lige varmt – stegende
men jeg tænker at se paa
blomsterfesten alligevel. –

    Mens jeg er her – vil du
skrive saa ofte du kan til
mig? Gid du vil det,
Mine geografiske kund-
skaber viser sig at være høist
mangelfulde, for idag opdager
jeg, at Havre ligger vestligere
end baade Paris og Rouen.

    Ja nu vil jeg ønske
deg en god reise og alt

 

      

andet godt for dig.
    Hvis du vil glæde mig
forfærdelig – saa sender
du mig en telegramhilsen
med en gang du kommer
til Kristiania. Vil du?

    
    Tusen hilsener
fra
 din bedrøvete
Tulla.