Munchmuseet, MM K 518

MM K 518, Munchmuseet. Datert 16.06.1899. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Anvers, le 16de Juni 1899    Min kjære Edvard.


    Saa langt er jeg kommen nu efter
en frygtelig jernbanetur – varmt og
kvalmt og mange mennesker. Jeg reiser
sammen med min 24 aars gamle neveu,
som er en hyggelig gut – men uf «Memento
blir vist frygtelig. Jeg skriver dette her, for at
si dig at vi vist ikke kommer til Xania før
tirsdag aften, da vi skal indom baade Xsand
og Arendal. Tænk 4 dage herfra, det hadde
jeg ikke troet. Jeg blir i en miniaturelugar
med 2 andre kvindepersoner, og jeg gruer
mig til at se dem kaste op – hvis det da

 

      

ikke blir mest mig selv – hvilket jeg ikke haaber!
Men hvor du er – paa landet eller paa Nordstrand.
Jeg haaber du lar mig vide det med det samme jeg
kommer til byen. Gid du var bedre du – jeg haaber
du er det – men mon det er varmt hjemme nu –
her er det meget koldere end i Paris. Madame og
Monsieur i hotellet var ganske triste da jeg reiste idag.
De bad hilse dig. Jeg hadde sikkert ventet brev fra
dig igaar og idag – men nei – stor skuffelse. –

    Men kanske imorgen – og da faar jeg det sendt efter.
    
    Ja adjø da – paa gjensyn snart!
    Din Tulla.