Munchmuseet, MM K 520

MM K 520, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Søndag morgen Kristiania    Min kjære ven.
 Jeg er
fremdeles her i byen og jeg
ved ikke om jeg gider og
reise ud til Drøbak. Jeg hørte
igaar, af Nils Vogt \at han/ med
familie bor der og jeg orker
ikke at du skal misforstaa
mit bekjendtskab med
den mand. Jeg synes, han
er saa foragtelig, tarvelig helt
igjennem – en første
rangs snob. Jeg kunde
fortælle dig mange
exempler paa det – men
det er jo ligegyldigt. Jeg

 

      
     2)

trodde ialfald, at dig satte
han høit – men fik et ganske
andet indtryk igaar. –
Som han selv sae, forat ærte
dig ivinter, har han kommet
med udtalelser om mig –
som han vidste du bare
vilde opta i en betydning.

    Jeg syns du har været
saa uretfærdig mod mig –
og jeg tror bestemt, at han
har saad det første grand
af mistanke hos dig. Alt
det du sier om mig –
de tre skikkelser osv osv.
har du gjort op mere efter
 …  løse rygter, som
du har hat mere tillid

 

      
    3)

til end mig og dine egne
iagttagelser. Jeg er forfærdelig
bedrøvet over alt – alt –
over at du ikke kan stole mere
paa mig end du gjør og
hvis det ikke var fordi jeg
holder saa grænseløst meget
af dig saa ved jeg ikke hvad
jeg gjorde –

    Jeg vilde gjerne
spare dig for at skrive
saan – men jeg kan
ikke. – Jeg har leiet
paa Renschous hotel
i Drøbak, og kanske
jeg reiser ud der imorgen.

 

      
    4)

    Her i byen kan jeg ialfald
ikke være; jeg faar prøve
hvordan det er der. Alle
som kjender mig stirrer
medlidende paa mig – for
der sies at jeg har tæring –
og ikke staar til at redde –
Saan er det her nu – –
jeg gaar alle baggader forat
undgaa at træffe noen.

    Jeg føler mig forpint og
elendig og jeg ved ikke
hva jeg skulde gi for og
træffe dig et øieblik og trykke
haand din bare

    
    Din Tulla