Munchmuseet, MM K 525

MM K 525, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Min kjære ven –


    Jeg fik brev om at
du var paa Nordstrand
idag – træt efter livet
herinde – . – Aase
sae du tænkte at
være sammen med
dem imorgen –

    Jeg ber dig bare her om
at du ikke skal bli
borte for det, fordi jeg
er der, du kan vel
forstaa, at jeg ikke skal
lægge noe beslag paa

 

      

dig – eller vise noen
somhelst slags «eiendoms
ret» til dig? –

    Jeg ber dig saa inderlig
om at du vil føie
mig her – for mig
har det saa meget
at si – Kjære dig

    
    Kun tusen hilsener
fra

    Tulla

    Jeg var hos Nordhagens
idag og har saameget
at spørge dig om –