Munchmuseet, MM K 530

MM K 530, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
fredag.    Kjære vennen min


    Jeg sender dig bare en
liden hilsen – her er saa
deiligt idag – men endnu
har jeg ikke badet – begynder
imorgen, tror jeg. Jeg er
nu installeret hos min
sømand oppe paa bakken –
og ser ikke et bymenneske,
uden fru Dybwad paa afstand
og saa naturligvis Diriks,
som er utrolig snille og
hjælpsomme. Fru D. er
nu begyndt og modellere –

 

      

det lader til at bli moderne
for damer – hun har gjort
et par gode ting uden at ha
lært det mindste – naar jeg er
deroppe sætter hun sig raskt
til og gjør mig –

    Jeg vil gjerne høre hvad
du sier om disse møblerne –
– ja jeg tvivler ikke paa, at du
har meget at tænke paa nu –
men det er mig en gaade
at du har beholdt atelieret –
og skal nu værtinden slaa
sig gal paa grund af disse
møbler blir det ikke greit for
dig. – Aa hvis du vidste,
hvor jeg syns det er frygtelig –

 

      

for dig altsammen – sygdommen
og alt – gid jeg kunde hjælpe
dig – men jeg hjælper dig
kanske bedst ved og holde
mig borte fra dig?

    
    Mange hilsener
    Din Tulla.

    Skriv til mig –