Munchmuseet, MM K 540

MM K 540, Munchmuseet. Datert 11.[??].18[??]. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
fredag – 11te    Kjære kjære Edvard


    tak – tusen tak skal du
ha for brevet, som jeg først fik
nu netop og for de morsomme
forskjellige tegninger – jeg blev
saa forfærdelig gla kan du vide
ved at faa noe fra dig at jeg
kan ikke beskrive dig det. –

    Aa at jeg bedrøvet dig min kjære
trætte ven med det brevet jeg
sendte – glem det – og alligevel –
tænk paa at saa vondt har jeg
det her bestandig – borte fra dig –
saa langt. At du har malt huset
til mig ogsaa, hvor det er snilt
af dig – jeg glæder mig saa til
at faa det herop – kan du tro –.
Hvorfor skal du be mig ikke
sende dig mere – naar jeg morer
mig over at gjøre det, det kan
du da sætte dig ind i Du
skal ikke takke mig for saanne
filleting – – Aa du kan tro

 

      
    2

jeg har malt her – noe maa jeg
jo gjøre ser du og jeg orker ikke
og lære hele dagen. Jeg maler
barna på gaarden og kjærringen –
mjøsen og fjeldet og den grønne
elven – kuer og kalver og griser
og mig selv – ja du ser
paa den daarlige tegningen
af væggen min \(som jeg skal sende)/ paa alle
mine anstrengelser – men
du kan jo skjønne hvordan
det blir – gid jeg hadde lært
bare lidt – – Og saa har
jeg dig du i to udgaver –
og alle Botticiellierne, som
du kjøbte og vist gav mig –
ialfald har jeg beholdt dem

 

      
    3

og glæder mig ofte over dem –
Du maa ikke si at det er uvist
om du kan komme herop –
Ved du at jeg tænker ikke
paa andet nu, og jeg  …  \ved/ du
kunde ha godt af det – saa
høit oppe – ikke en levende
sjæl uden folkene paa
gaarden – ingen naboer paa
flere kilom. og mange andre
ting. Den sidste uge af august
naar du har faat malt lidt –
og vel det nye atelier er
færdig!!! Hvordan blir det?
Fortæl det, og om du har
ryddet ud alt fra din stue – ?
Du snakket om at der var altid

 

      
    4)

daarlig luft – det er vist ikke
bare malerluften men kommer
af at gulvet ikke blir vasket. –
Har du endnu ingen til at
gjøre rent undertiden – ?
Gid du vil sende mig de
brev, som du skriver; men
beholder – gjør nu alvor af
det – du – du – Synes du
igrunden ikke at fotografierne
er daarlige – de med haaret ut
er vist dumme – hun vilde
ta dem saan – sig mig hva
du synes om hvert enkelt.
Kjære du – bli nu stærkere

    
    Tusen hilsener og kys fra din
Tulla

    Tænk at Delius og frk. R. alt er reist. Var de
hos dig? Hvor skal de de hen?