Munchmuseet, MM K 541

MM K 541, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
mandag –    Kjære – kjære ven –


    Jeg fik igaar dit
maleri af huset –
og du kan ikke tænke
dig hvor jeg synes det
er morsomt at ha det
for mig bestandig –
jeg hadde tænkt at
skrive saa meget til dig
idag – men det er
umuligt – jeg kan ikke
andet end se alt sort
og sort – Og du har

 

      

nok med at tænke paa
alt dit. –
  Tusen hilsener
fra
 Din
Tulla