Munchmuseet, MM K 542

MM K 542, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    Tirsdag Min kjære ven –

    Jeg hadde saa sikkert ventet et
brev fra dig igen – men der
kom ikke noe. Er du vond
paa mig fordi jeg plager dig saa
ofte med alt mit – ?

    Naar jeg har det vondt saa ved
jeg ikke noe menneske i verden
som jeg kan si det til uden dig –
men jeg ved ogsaa, at du
har det vondt nok før, om du

 

      

ikke ogsaa skal plages med mit –
selv om det nu angaar os begge –
Jeg skal forsøge at beholde det meste
for mig selv – hvis det bare gaar – –
Jeg takket dig ikke nok for dit hus –
Du kan tro jeg synes det er forfærdelig
morsomt at ha det – jeg ser paa det
sent og tidlig og ser dig ofte paa det –
tænker mig dig snart med det ene
snart med det andet – kanske mest
i hængekøien fremdeles? Jeg synes
ogsaa tydelig jeg ser mig selv de
to gange – første gang da du

 

      
    2)

    bad mig bli udenfor – det var
nydelig gjort af dig – min ven –
jeg haaber du aldrig mere vilde gjøre
det – selv om jeg kom paa de
umuligste tider – –

    Og nu har du atelieret færdig ogsaa –
hvor stort det ser ud – har du ogsaa
malet det? Det morsomme
indelukte havevildnis faar man
ikke indtryk af paa billedet – men
det begynder først længere ned –
Ja jeg er ialfald forfærdelig gla i det –
og du skal ha mange tusen tak og
kys for det – – Nu har jeg

 

      

gjort som du foreslog og malt huset
her – desuden har jeg gjort nogle
andre ting, hvoraf jeg sender dig 3 –
bare forat du skal se lidt paa dem
og saa kaste dem ned hvor du ikke
kan se dem! Du maa ikke le for
meget af mig, fordi jeg forsøger mig,
jeg stakkars stymper i den ædle kunst –
hadde jeg bare kunnet faa lidt af
din aand med – for i mine tanker har
du været hele tiden mens jeg smurte
løs. Ja – adjø da min stakkars
kjære syge ven.
  Tusen kys fra Din
Tulla