Munchmuseet, MM K 544

MM K 544, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Min kjære eneste ven


    Jeg ved det er dumt af mig
at skrive iaften; for jeg er saa
rent fortvilet og længes saa
forfærdelig efter dig – men
jeg maa alligevel skrive til
dig og be dig skrive mig
et par ord saa ofte du kan.

    Selv om du ikke kan faa
sendt brevet, saa skriv lidt alligevel,
det er saan skuffelse, naar jeg
gaar ned til stationen, at jeg ikke

 

      

faar noe fra dig. Tror du jeg
har det godt her – aa nei naar
jeg maa tænke paa en ting
fra morgen til aften og fra aften
til morgen, saa skjønner du –
hvordan jeg har det. Jeg synes
det er godt at slippe andre;
men det er undertiden fryg-
teligt for mig og være allene.

    
    Din Tulla