Munchmuseet, MM K 548

MM K 548, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Søndag – Smerud –    Min kjære – kjære ven


    Nu har du mig da her
igjen og behøver ikke
at være ræd for at faa
mig dumpende ind til
dig – det skal jeg love dig
– før de bestemte dage
er gaa’t – Men nu er
jeg igjen ræd for at du
skal være blit syg – siden
vi saaes – nu maa du
ikke tro, det er fordi jeg
fordrer noe brev – men
du sae saa bestemt selv
at du vilde skrive samme
dag du kom til A –

 

      

    Vel fandt jeg her det
brev du ved – tak alligevel
da – jeg vidste jo efter vor
allersidste samtale i A
hva det skulde indeholde –
og jeg blev alligevel gla ved
at læse det, du – Det
maa jo være saan alt
hva du sier – og jeg vil
jeg forsikrer dig jeg vil
gjøre alt hva jeg kan for at
rette mig efter det som
ikke kan forandres – saa
frygtelig det ofte kan være,
men du maa nu tro at
jeg vil – og at jeg sætter
alt ind paa dette –

    Det er deiligt at være
kommen fra Xania

 

      

    Her er saa vakkert nu –
varmt og lyst og om
aftnerne er det godt og
sidde om peisen og snakke
med folkene her paa
gaarden. Er du
gla fordi du er hos dig
selv igjen – Naar du
kan, saa skriver du
vel? Naar du
gjør det er jeg saa gla –
som aldrig ellers! –

    
    Mange mange hilsener
og kys fra
 Din Tulla