Munchmuseet, MM K 550

MM K 550, Munchmuseet. Datert 01.09.18[??]. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Smerud første sept    Min kjære Edvard –
 Jeg har
jo sendt et brev idag –
men saa fik jeg dit – Behøver
jeg og fortælle dig hvor gla
jeg blev – jeg trodde jo
du maatte være syg – siden
jeg ikke fik et lidet ord
fra dig, som du lovte –
og det har du vært siden
du var sammen med
mig i Kr. – ? Men om
du tænkte og skrive til
mig – hvorfor gjorde du
det ikke – ? Tror du ikke
jeg heller vil høre hva
det skal være fra dig

 

      

end ikke noe – ! Tror du
endnu ikke det er gaat
op for mig, det som er
nødvendigt – aa jo du –
jeg har tænkt \ … / dag og nat
paa hva du sae mig sidst –
og jeg ber dig være aldeles
vis paa, at jeg skal stræve
med liv og sjæl for og
være saan som du vil
ha mig – Jeg kan ikke
andet end være bedrøvet
over at du ber \mig/ om ikke
og komme ned til dig i A.
for det var jeg saa fast bestemt
paa ikke og gjøre – har været
siden sidst – og tror
du ikke jeg vil gjøre alt nu
for ikke og være iveien

 

      

for det arbeide du har
fore – Du sier du
forlanger det – kan du
ikke heller tro, at jeg vil
det uden trudsler – ?
Du ber mig om og være
snil og føielig og gjøre
som du vil – ja jeg er
jo saa egensindig sier du –
– Kan du – saa skriv
lidt saa jeg faar det tirsdag
naar jeg kommer –

    
    Mange – mange kys
    Din Tulla

    Tirsdag kl. 11 reiser jeg herfra.