Munchmuseet, MM K 552

MM K 552, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Torsdag –    Min kjære, kjære ven –


    Jeg er netop kommen
hjem fra dig – og jeg har
det saa vondt. Jeg ved –
jeg har gjort noe saa dumt
og urimeligt og forsøgt og
tvinge dig til og gjøre
hva jeg vilde – og jeg
angrer saa forfærdelig paa
det – du maa forstaa mig
naar jeg sier, at jeg vidste
ikke hvor dumt jeg gjorde –
før nu efterpaa, naar jeg
tænker paa det og jeg ber

 

      

dig saa meget om at
du vil glemme mig det –
Jeg blev vond fordi jeg
syntes du var urimelig
mod mig i saanne
fille smaating som fex. –
at faa holde dig i haanden
og føle dig nær mig
en stund – ikke mis-
forstaa dette og ikke vær
vond paa mig – men
du gjorde dumt i ikke
at si mig hva du skulde
gjøre – naar du finder
paa andre ting – maa
det gjøre mig mistænkelig,

 

      

og det vil jeg saa nødig være.
Gid du ikke maa bli
daarlig efter denne turen –
og paa gjensyn – Ikke
vær vond paa mig – og
skriv det til mig – – ?

    
    Tusen hilsener og kys
fra
 din Tulla