Munchmuseet, MM K 554

MM K 554, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    onsdag –
    Min kjære ven –
 Tak for
den stund du gav mig igaar
– jeg faar nyt mod paa
alting efterat jeg har vært
sammen med dig – saa
du maa ikke synes det
er saa urimeligt fra min
side, at jeg elsker og
træffe dig undertiden –
selv om jeg da altid
maa høre dig si, at det
er af en bestemt grund

 

      
    2

    Du kan ikke mene det
det er umuligt; jeg har
inat tænkt paa det og
forstaar ikke hvorfor du
sier det – Jeg elsker
og føle dig nær mig –
og ta den haand som
du altid trækker bort –
jeg vil gjerne kysse
dig osv, men
allerhelst vil jeg
være sammen
med dig selv i
1 meters afstand og
forsøge og kjende dig

 

      

mere og mere og trænge
ind i dig – efter bedste
evne – Alt dette ved
du, og du skjønner det hos
mig – men jeg føler trang
til og skrive det til dig idag –
– skjønt du sier saameget
som maa gjøre mig vondt og
høre af dig – saa har jeg
som en stærk taknemlighedstrang
ligeoverfor dig, fordi jeg ved at naar
du er saavidt bra, saa gir du
mig hva du kan – Ja tak for
det du gir mig da – Jeg
elsker alt fra dig – selv pryglene.

    
    Et kys fra din plagsomme
    Tulla