Munchmuseet, MM K 562

MM K 562, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Klokken 3 –    Kjære –
 Aa at
du vil skuffe mig saan –
er det da umuligt for dig
og komme her nogle timer –
da maa du jo være daarlig
igjen – eller hva er det?
Jeg lovte dig vist at reise
herfra selv om du ikke kom –
kanske du alt da vidste at
du ikke vilde – hvorfor
kan du ikke gjøre mig
denne sidste glæde før jeg

 

      

reiser bort for saa længe –
Jeg vil se dig – og jeg kom-
mer til dig imorgen
jeg kan ikke reise herfra
før jeg kommer med
første baad imorgen torsdag.
Hvis du vidste, hvor rent
umulig det er for mig at
reise før jeg har truffet
dig.

    
    Din Tulla