Munchmuseet, MM K 563

MM K 563, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
tirsdag aften –    Min kjære ven –
 Jeg fik nu
dit brev fra Åsgårdsstrand, mange,
mange tak for det – jeg ser du
skriver naar du kan og du
kan tro jeg er gla for det – !
Jeg hadde det saa slemt i-
formiddag, derfor skrev jeg det
første brev til dig – men det
skulde ikke være noen bebreidelse
fordi du ikke skrev – jeg vilde
bare saa nødig bestemme
selv at reise herfra før du
sae hva du syntes. Jeg kan
jo ikke vide om du kanske
selv reiser strax til Berlin –
men \paa/Aase lod det til at

 

      

du ikke kom afsted for det første –
og da tænkte jeg jeg kunde bli
til du kom – du ved jeg gjør som
du bestemmer nu og du maa ikke
mistænke mig for at forsøge og
være dig nær – hører du ? –

    Jeg er saa gla du fordi jeg
kom afsted – jeg tror ikke jeg
kunde holdt ud én uge til –
men her i Kj. skal jeg si dig
har jeg noe familie som lægger
saan beslag paa mig – desforuden
Elise R. og Br – saa jeg vilde føle
mig saa bundet – saa er her ogsaa
saa surt og koldt, at jeg har faat
mig en ordentlig forkjølelse paa
halsen og hoster halve natten –