Munchmuseet, MM K 566

MM K 566, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
tirsdag –    Kjære ven –
 Jeg har lyst og jeg
har ikke lyst til at skrive til
dig nu – Siden jeg reiste
har min eneste tanke vært, hva
du ville syns om det, om du
vilde føle dig lettet og gla fordi
du da kunde være sikker paa
at jeg var undaf og du kunde
faa komme over alle de vanske-
ligheder du har lettere end om
du hadde mig nær ved og saa –
du har ikke sagt mig med
et eneste lidet ord, at du var
gla over det – du har kanske
jaget bort enhver tanke paa
mig – jeg ved ikke – og
du kan vel heller ikke
ha skrevet til mig, som
jeg bad dig om – git mig

 

      

det lille raad jeg bad dig om –
men som for mig gjælder alt –
om du tænkte og reise til Berlin
strax eller om jeg kunde være
der til du kom og saa drage
væk – Jeg ved du har tusen
ting og tænke paa og som er
vigtire end alt andet for dig,
men jeg ber dig alligevel –
la mig høre lidt – bare lidt fra
dig engang imellem – det
blir saa forfærdelig sort for
mig alt her – saa jeg syns under-
tiden jeg ikke kan fortsætte –
Aa jeg vil saa gjerne gjøre
det godt for dig – men jeg
føler det paa mig som om
jeg var en tung vægt
paa dig – Her er
saa fortvivlet for mig
at være. De mennesker

 

      

jeg kjender bryr jeg mig
ikke om at være sammen
med – og saa sidder jeg
allene med alle tankerne
paa dig – og længes
saa inderlig efter at se
et ord fra dig –

    Hvis du vidste hvor godt
jeg forstod hvor vondt det
er for dig at skrive –
men derfor sætter jeg
ogsaa saa uendelig
stor pris paa en hilsen
fra dig – Jeg maa
reise herfra – jeg har ikke
mere ro paa mig –
Gid jeg fik brev fra dig
idag – jeg tror jeg maa
reise torsdag morgen ialfald
foreløbig til Berlin – der
tar jeg ind i Mittelstrasse noen dage ialfald –
Vær ikke vond paa mig kjære vennen min
jeg maatte skrive dette –
  Mange hilsener Din Tulla