Munchmuseet, MM K 572

MM K 572, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
onsdag aften – Berlin    Min kjære ven –
 Jeg sender
Dig bare en hilsen idag –
tænk nu er det surt og
koldt igjen efter disse deilige
sommerdage. Formodentlig
faar vi nu kulden –

    Mon jeg ikke hører snart
fra Dig? Jeg drømte saa
om Dig inat –

    
    Mange tusen hilsener
fra
 Din Tulla