Munchmuseet, MM K 573

MM K 573, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
tirsdag    Min kjære ven –
 Jeg længes
saa ubeskrivelig efter Dig
idag – jeg pleier ellers at
forsøge at være optat af de
faa mennesker jeg daglig ser
her i huset – men idag har
det vært mig umuligt – jeg
har stængt mig inde i hele
dag – det er bededag her –
og saaledes ingen radertimer –
og nu er det i skumringen.
– Skal det bli længe før

 

      

vi træffes – tænker Du at
komme indom saasnart
Du føler Dig stærkere?

    Jeg maa spørge Dig om
dette – jeg maa faa lov til
at si til Dig, at jeg længes
forfærdelig efter Dig og at jeg
haaber inderlig at det ikke
varer længe før Du er frisk
nok til at reise nedover –
Jeg tænkte kanske jeg hadde
hørt fra Dig idag – det
lovede brev –

    
    Lev vel! Tusen hilsener
fra
 Din Tulla