Munchmuseet, MM K 574

MM K 574, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
onsdag    Min kjære ven –


    Jeg har forsøgt dag efter
dag og indbilde mig at
det var rimeligt at jeg paa
saa længe ikke hørte fra Dig –
at Du maatte ha absolut
ro og ikke behøve og tænke
paa annet end og bli bra –
men saa kommer det over
mig undertiden saa
voldsomt – en rædsel som
holder mig vaagen om
natten og ikke gir mig
ro om dagen – og jeg
synes alt er saa sort ‹saa› sort –

 

      

og jeg tænker mig Du er saa
daarlig og alt alt ting –

    Jeg ber Dig kjære Du om
og skrive til mig lidt, saa
jeg faar vide hvordan Du
har det

    
    Tusen kys og hilsener
fra
 Din Tulla