Munchmuseet, MM K 578

MM K 578, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    fredag – Min kjære ven. Jeg
ventet ligesom idag morges
at der skulde komme brev
fra Dig – men det gjorde
ikke – jeg længes efter et
ord fra Dig – for at høre
hvor Du er og hvordan Du
har det?      Jeg er saa træt –
hadde jeg ikke det bestemte
hver dag, ved jeg ikke hvordan
jeg holdt ud – men jeg
kan heller ikke være fuldt ud
interessert i det – mine tanker
er andre steder –
  Lev vel!
    Din Tulla