Munchmuseet, MM K 585

MM K 585, Munchmuseet. Datert 10.12.1899. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Søndag 10de Dec. 99.    Min kjære ven


    Jeg har netop pakket ind
3 fotografier af mig og sendt
Dig – og nu angrer jeg det –
Du har aldrig bedt mig om
noe fotografi – og nu
sender jeg tre paa engang –

    Jeg er fortvivlet idag –
alt er frygteligt, og
jeg vilde netop ha
sendt Dig et hyggeligt
brev til din geburtsdag –
Jeg sender Dig tusen
gratulationer og ønsker

 

      

at Du maa ha det saa godt,
som Du kan –

    
    Mange, mange hilsener
og kys fra
 Din
bedrøvede Tulla.