Munchmuseet, MM K 587

MM K 587, Munchmuseet. Datert 18.12.18[??]. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
mandag – 18 Dec.    Min kjære ven.
 Jeg er
saa gla, jeg fik netop nu
dit brev med hilsenen,
jeg længtet efter at høre fra
Dig, kan Du tro, var næsten
ræd for, Du var reist derfra –
men jeg skjønner Du er ikke
rar – jeg syns det er fortvivlet
at Du ikke føler Dig stort bedre
endda; fortæl mig om Du
er eneste gjæst der og om Du
er ude meget? Jeg syns det
skulde være saa morsomt
om Du bare fortalte mig,
hvor det stedet ligger, saa
jeg hadde lidt idé om
Dig.      Her er saa trist
og uhyggeligt – den eneste
trøst er raderingen, jeg
arbeider noksaa flittigt – men

 

      
    2)

jeg blir saa modløs ofte –
Jeg blir vel her i Berlin til
jul, det vil si julaften reiser
vist frk. Vogt og jeg ud paa
landet i nærheden for 1 eller 2
dage, hvor ved vi ikke –
Du lar mig vel vide, om Du
blir deroppe i julen, saa jeg
ved hvor jeg kan tænke paa Dig –

    Julaften er der alligevel noe
over, – som altid blir
igjen, men forfærdelig
vemodig er den. Vil Du
sende mig en hilsen den
dag, saa blir jeg forfærdelig
gla, men tre dage tar Dine
breve – Aase skrev nylig
til mig lidt – men det
er ligesom vi er kommen
saa væk fra hinanden –
hun har skuffet mig, hun

 

      

er alligevel ikke stort bedre end
alle de andre – Hva har Du
sagt hende
– ?

    Du har misforståt mig, naar Du tror
jeg et øieblik har tænkt at komme til
Dig, jeg spurgte Dig om jeg kunde kanske
reise lidt opover paa veien til Warnemünde
fex, – jeg har nok bestemt med taalmodighed
at vente til Du blir frisk nok, jeg ved jo at
andet ikke nytter. Men jeg \/ faa lov til at si
Dig, at jeg undertiden længes efter Dig, saa jeg
syns alt blir sort. Jeg ønsker af hele mit
hjerte, at Du må bli meget stærkere og føle Dig bedre –

    Jeg skal forhøre mig om et sted lidt
sundere end denne taagen her i Berlin –

    
    Mange mange
hilsener fra

    Din Tulla