Munchmuseet, MM K 588

MM K 588, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Julaften –    Min kjære ven.


    Ja, nu er da denne aften
ogsaa forbi – og tilbragt her i
Berlin, hvor jeg igrunden er
hjemløs – Maya. V. og jeg hadde
jo tænkt at reise ud i nærheden,
men vi kunde ikke bestemme os
til noe sted – og vi gruet til
at komme til et uhyggeligt
hotelværelse i.

    Ved Du hvor M.V. og jeg
bor? paa Dr. Wysockis værelse.
Han er reist til Polen – og
da vi ikke kunde finde
noe værelse, tilbød han os
at bo her – Men jeg for-

 

      

hører mig stadig om et sted at
reise til. Her existerer ikke en pen
liden landsby før 3 timer borte.
Obstfelder foreslaar Saaledalen –
nedover mod Halle, men der \er/ meget
koldere end her ogsaa.

    Jeg længes bort fra Berlin, jeg er
saa lei af værtinder og pensionater –
og hjemme vilde de syns, det var
underligt, om jeg reiste allene til
saant et sted; naar der ikke engang
var varmt. Paa Capri sner det nu –
hva synes Du?

    Imorgen formiddag har jeg
sikkert bestemt at reise ud til Stegliz
og de andre steder i nærheden, og
se om der bor en eller anden familie,
hvor jeg kunde være – i fred og ro –
radere – spille og lære lidt tysk. –

    Gid jeg kunde være saa energisk!

 

      

    Det er første julaften, jeg ikke
har set et juletræ, men vi forsøgte
at bøde paa det ved at tænde masser
af julelys paa vort lille værelse,
kl. 10 kom Obstf. her paa visit,
og vi hadde det noksaa hyggeligt.
Hun var for en gangs skyld ikke
fuld. –

    Kl. 9 tænkte jeg mig Dig alt i
sengen, hvordan er Du nu – ?
jeg haaber at Du føler Dig lidt
bedre dag for dag, min kjære ven,
det er frygteligt at tænke paa, denne
langvarige sygdom; som ikke vil
gi sig. Tar Du ingen medicin?
Du ved vel ikke endnu, naar Du
føler Dig stærk nok til at vove en
reise nedover., aa hvor jeg ønsker, Du

 

      

hadde kommet til det nye aar!
Anden nytaarsdag – husker Du den
ifjor?

    Jeg gruer mig saa til denne
tid som kommer, her er saa
koldt og uhyggeligt og mørkt alting –
men hvorfor skal jeg si Dig dette –
Du har det meget værre–

    
    Adjø da og god bedring –
Mange, mange hilsener
fra
 Din Tulla