Munchmuseet, MM K 589

MM K 589, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Hvordan mon har Du det?
Giv Du var bedre! Er Du
fremdeles ganske allene deroppe?
eller har der været julegjæster?

    Hvor jeg tænker bestandig på
Dig, mon hva Du gjør da og da –
og jeg ser Dig bortover veiene paa
lange sundhedsture, kanskje har
Du osså ski paa undertiden –
men Du sier mig aldrig
hvordan Du har det?

    Jeg sendte penger igaar –
fik Du dem?

    
    Adjø, mange mange
hilsener og et kys fra

    Din Tulla.

    Har Du sendt mig 2 bøger fra
Dybwad? – saa tusen tak!

    
    Din T.