Munchmuseet, MM K 590

MM K 590, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    2)

flere af julegjæsterne fra
Kornhaug – Jeg trodde, Du
var ganske allene, ogsaa i
julen, Du har ikke nævnet
noget om disse – det maatte
vel være en afvexling for
Dig ialfald – om din
store dygtighed i skydning
vidste han ogsaa at
fortælle!

    Dr. Wysocki, som Du jo
kjender, (han snakker om Dig
som om Du var hans
bedste ven,) sier, at Du
har bedt ham arrangere

 

      
    3)

    Din udstilling hernede –
er det saa? Han har
et daarligt ord paa sig af alle,
som kjender ham, ureel
i alle henseender – Vi er lidt
lei af hans paatræng\en/hed –

    Her er et skrækkeligt veir nu –
mildt, men øsregn og søle
daglig, og hjemme er der
saa deilig meget sne sae Diriks

    Jeg har opdaget et dampbad
her i byen, og skal nu
derbort – jeg glæder mig –
synes jeg ikke har været ren
siden hjemme – Haaber, at
Du er meget bedre – ?
  Mange hilsener
fra
 Din Tulla