Munchmuseet, MM K 591

MM K 591, Munchmuseet. Datert 28.12.1899. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
December 28de – 99    Min kjære ven


    Endelig imorgen kan jeg
glæde Dig med at jeg
forlader Berlin, og reiser til
Potsdam. Jeg haaber, der blir
bra for mig at bli.      Du
kan ikke tro, hvor jeg har
strævet for at finde et sted
sydover, jeg har spurgt overalt –
paa reisebureauer, men
under en 7 timers jernbane-
reise kunde de ikke anbefale
noe sted.      I. P. blir det
noksaa bekvemt for mig, at
jeg formodentlig der kan faa
alle radersager og trykt alt –

    Nytaarsaften har jeg lovet
Maya Vogt og komme herind

 

      

formodentlig blir \vi/ vel sammen
med Obstf. osså.      Fik Du vort
kort fra en kneipe her. En ven
af Wigeland var med O.s. Uf, den
den aften blev skrekkelig, fru Obstf.
prylet som sædvanlig sin mand –
saa vi var blit kastet ud. –
Hun skal nu ha et barn, saa hun
er værre end noensinde –

    Jeg hadde lovet ‹frk. Wolf-Thorn› at
sidde et par gange for hende –
og idag blev billedet færdigt – pastel –
ganske morsomt, men hvor
trættende det er nu, jeg er ude af
øielse. – Jeg glæder mig kan
Du tro til at komme lidt i ro
i Potsdam. Jeg træffer altid opi sånne
mennesker, som gjør saa meget
ud af sig, jeg har altid vaagne
netter efter fru O.s scener. Men
jeg synes saa synd i hende –
og liker meget hos hende. –