Munchmuseet, MM K 597

MM K 597, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Min kjære ven


    Endelig fik jeg da
høre fra Dig, om end
lidet – men tak skal
Du ha for det alligevel –
– og for nytaarsønskerne!
Ja det var det jeg ante –
at Du var sengeliggende –
jeg tror ikke, Du er forsigtig,
hva feilte Dig – forkjølet –
eller den samme afkræftelse.
Det er saa frygteligt for mig
at tænke paa, at Du er
saa daarlig fremdeles, jeg
maa bestandig tænke paa
det. – Du maa bli stærk
og frisk igjen –
  Mange mange hilsener
fra
 Din Tulla